Medovice a včely

Skladem
Medovice a včely
autor: Oldřich Haragsim, EAN: 9788020904140
Obj. číslo:BRAZDA-30
Dostupnost:více jak 10ks
Cena v EUR:6,70 €
Vaše cena
175,- Kč  včetně DPH
159,09 Kč bez DPH
Hodnocení
Produkt byl ohodnocen: 0x | Průměr hodnocení: 0 Ukládám

Popis produktu

Vydavatelství: Brázda, 3 vydání, počet stran: 176 str., 8 str. bar. přílohy vázaná vazba, A5 Medovice je... sladká, lepkavá tekutina, kterou sbírají včely na jehličí, listech a větévkách rostlin. Přinášejí ji do úlu a tvoří z ní med, který je znám široké veřejnosti pod názvem „lesní“. Je to bohatý zdroj včelí snůšky a zcela právem lze tvrdit, že na výskytu medovice závisí úspěch včelaření v lesnatých oblastech naší země. Medovice je však dosud nedokonale využita. Většina lesních porostů je prakticky mimo dolet včel, neboť člověk si již dříve přestěhoval včely ke svému obydlí, aby zajistil jejich ochranu a ulehčil si práci. V posledních letech se začal projevovat nedostatek včelí pastvy. Vlivem chemizace a mechanizace zemědělství, meliorací půd a zavedením nových agrotechnických postupů ubylo nektarodárných plevelů z polí. Tradiční způsoby chovu včel ve včelínech, ustupují novému, hospodárnějšímu způsobu využití zdrojů včelí snůšky — kočovnému včelaření. Hlavní zásadou kočovného včelaření je plánovitý přesun včelstev a plynulé využití všech zdrojů snůšky. Při tom se považuje medovicová snůška většinou za poslední článek v ročním cyklu včelí pastvy, který zajišťuje rentabilitu včelařského provozu. O medovici se mezi včelaři málo ví, protože dříve byla považována za nejistý zdroj snůšky a o jejím původu kolovaly mezi včelaři různé nevědecké teorie. Autor knihy, který pracoval jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic, shrnul stručně své zkušenosti a současné znalosti o hmyzu produkujícím medovici. Čtenář se v úvodu seznámí s problematikou výzkumu medovice. V hlavní části knihy jsou pak uvedeny základní poznatky o hmyzu produkujícím medovici a o různých činitelích ovlivňujících medovicovou snůšku. Jednotliví producenti medovice jsou popsáni přehledně podle živných dřevin, takže včelaři se mohou v knize snadno orientovat. Velmi cennou částí knihy jsou kapitoly o signalizaci medovicové snůšky. Autor hodnotí předpoklady prognózy medovice. Neopomněl ani zhodnotit medovicové medy po stránce chemické i mikroskopické, uvažuje nad medovicovými otravami včel a hodnotí hospodářský význam medovice z hlediska včelařského i z hlediska lesnického. Pro včelaře je důležitý i návod pro praktické kočování do lesů, kde autor uvádí vše, co musí včelař vykonat, než začne vytáčet medovicový med na lesním stanovišti. Kniha je vybavena originálními snímky producentů medovice, názornými kresbami a mnoha tabulkami. Je doplněna i rejstříkem, který umožní rychlou orientaci, seznamem literatury a zvláště cenné jsou vysvětlivky, ve kterých autor seznamuje čtenáře s některými vědeckými výrazy a s životopisnými údaji citovaných autorů. Je určena včelařům, lesníkům a všem milovníkům přírody a bude jistě hledanou příručkou „kočovných“ včelařů.

Komentáře

Vložení komentáře

Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.

Recenze

Vložení recenze

Recenze mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.